Projektowanie procesów mieszania
Projektowanie procesów mieszania

Procesy mieszania mają ogromne znaczenie w praktycznie każdej gałęzi przemysłu, ponieważ odpowiednie wymieszanie substancji ma często decydujący wpływ na jakość […]

Stacje mycia CIP w krótkich pytaniach i odpowiedziach
Stacje mycia CIP w krótkich pytaniach i odpowiedziach

Co oznacza skrót CIP? CIP oznacza po angielsku Clean-in-place, a więc mycie wnętrza rur, urządzeń procesowych, itd. bez ich demontażu. […]