fbpx

INNOWACYJNY WIELOFUNKCYJNY BIOREAKTOR PRZEMYSŁOWY FIRMY PRO-MILL

FIRMA „PRO–MILL S.C. ADAM TYMOSZEWSKI, MICHAŁ KONICKI” informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

„Innowacyjny wielofunkcyjny bioreaktor przemysłowy firmy Pro-mill”
W ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Dane podstawowe:

Beneficjent: „PRO–MILL S.C. ADAM TYMOSZEWSKI, MICHAŁ KONICKI”
Numer Projektu: RPMA.01.02.00-IP.01-14-086/18
Całkowita wartość Projektu: 1 374 282,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 941 920,86 zł
Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Zakres Projektu obejmuje prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których na rynek zostanie wdrożona innowacja produktowa – innowacyjny bioreaktor przemysłowy dedykowany wykorzystaniu w ramach branży biotechnologicznej. Rozwiązanie to stanowi przełomową innowację na krajowym i europejskim rynku rozwiązań związanych z prowadzeniem procesów biotechnologicznych w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych działających w tym obszarze.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.