fbpx

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa (separacja membranowa) opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja (oddzielenie) medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat. Proces filtracji napędzany jest różnicą ciśnień po obu stronach przegrody (membrany filtracyjnej). Przepływ medium przez membranę może odbywać się jednokierunkowo (tzw. dead end) lub krzyżowo (tzw. cross flow). Metoda membranowa to skuteczny proces filtracji. W zależności od przeprowadzanego procesu produkcyjnego, wykorzystuje się różne procesy filtracji membranowej takie, jak np. mikro-filtracja przemysłowa, ultra-filtracja przemysłowa, nano-filtracja przemysłowa czy odwrócona osmoza.

Jak przebiega proces filtracji membranowej?

Strumienie mediów występujące w procesie filtracji membranowej to:

  • Nadawa – to główny strumień medium filtracyjnego, który zostaje poddany filtracji na membranach.
  • Permeat – to strumień, który przedostał się na drugą stronę przegrody. Z tej cieczy zostały odseparowane niepożądane cząstki, większe niż dokładność filtracji membrany. Zazwyczaj permeat gromadzony jest w zbiornikach buforowych lub doprowadzany do dalszych etapów instalacji procesowej celem przeprowadzenia kolejnych procesów jednostkowych. Najczęściej ten strumień jest produktem końcowym procesu technologicznego.
  • Retentat – to część nadawy, który stanowi zagęszczoną frakcję odfiltrowanych cząstek, które są większe niż dokładność filtracji membrany. Ten strumień jest recyrkulowany w instalacji i regularnie zasilany świeżym strumieniem nadawy. Dzięki temu ograniczana jest ilość zanieczyszczeń zbierających się na powierzchni membrany filtracyjnej, a tym samym wydłuża się jej czas pracy. Retentat to zazwyczaj strumień odpadowy procesu filtracji przemysłowej.

Po przeprowadzonym procesie filtracji membranowej wymagane jest wykonanie procesu regeneracji membran. Jednym ze sposobów realizacji tego procesu jest mycie specjalnymi środkami chemicznymi w określonych warunkach procesowych. Dzięki temu membrana odzyskuje swoje początkowe parametry pracy.

Rodzaje filtracji membranowej

Ze względu na zakres wielkości separowanych cząstek, klasyczną filtrację membranową można podzielić na 3 rodzaje. Wyróżnia się następujące techniki filtracji membranowej:

Mikrofiltracja przemysłowa

Mikrofiltracja przemysłowa stosowana jest w zakresie dokładności filtracji 0,1 – 10 um. Membrany mikrofiltracyjne przepuszczają jony oraz niejonowe związki chemiczne (niektóre witaminy i rozpuszczone białka), pozwalają zaś na oddzielenie koloidów, zawiesin i bakterii. Mikrofiltracja przemysłowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w klarowaniu napojów i piwa, w biotechnologii przy sterylizacji pożywek oraz wydzielaniu biomasy. Stosowana jest również jako filtracja sterylna mleka lub solanki.

Ultrafiltracja przemysłowa

Ultrafiltracja przemysłowa stosowana jest w zakresie dokładności filtracji 0,01 – 0,1 um (10 – 100 nm). Membrany ultrafiltracyjne przepuszczają cząsteczki cukrów, soli, wody, a zatrzymują białka, niektóre wirusy i większe cząstki. Proces ultrafiltracji przemysłowej stosuje się w mleczarstwie (np. przy wydzielaniu białek z mleka i serwatki), przemyśle spożywczym (np. oczyszczanie soków owocowych, piwa, produkcja skrobii), jak również przy oczyszczaniu antybiotyków lub odzyskiwaniu barwników.

Nanofiltracja przemysłowa

Nanofiltracja przemysłowa stosowana jest w zakresie dokładności filtracji 0,001 – 0,01 um (1 – 10 nm). Membrany nanofiltracyjne pozwalają na praktycznie całkowite usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Nanofiltracja przemysłowa wykorzystywana jest do zagęszczania półproduktów biotechnologicznych, usuwania białek z serwatki, odsalania wody.

Proces filtracji – metoda membranowa – zastosowanie

Każda z powyższych metod jest powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym czy chemicznym. Zaletą filtracji membranowej jest przede wszystkim szeroki zakres dostępnych skuteczności filtracji oraz możliwość skalowania procesu, a więc dostosowania rozmiaru poszczególnych modułów do skali produkcji.

Moduły membranowe w Pro-mill produkujemy głównie jako moduły dodatkowe lub wspomagające do naszych instalacji technologicznych. Najczęściej wykorzystujemy je jako filtr w bioreaktorach, ekstraktorach oraz instalacjach, gdzie wymagane są warunki sterylne.

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?