fbpx

Homogenizator przemysłowy, mieszalnik kosmetyczny

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę. Typowe produkty, które są wytwarzane dzięki homogenizatorom przemysłowym to produkty kosmetyczne, z gamy kosmetyków pielęgnacyjnych np, kremy lub maści – mieszalnik kosmetyczny. Homogenizatory wytwarzają stabilne emulsje w branży spożywczej, przede wszystkim przy produkcji produktów takich jak majonezy, sosy etc.

Homogenizatory zbiornikowe rotor-stator są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przemyśle kosmetycznym – homogenizator kosmetyczny. Co ciekawe znajdują zastosowanie również w szeroko rozumianej branży chemicznej, spożywczej, a także farmaceutycznej.

Uniwersalność zastosowania tego typu układów rozdrabniających, jest wynikiem potrzeb procesowych, opartych przede wszystkim na potrzebie mikronizacji fazy rozproszonej, w fazie ciągłej. Budowa homogenizatora rotor stator to w dużym uproszczeniu szybkoobrotowy rotor oraz stator. Proces homogenizacji zachodzi w szczelinie między rotorem a statorem, gdzie na ciecz działają silne siły ścinające, które rozbijają krople substancji na mniejsze. Szybkość ścinania jest jednym z ważnych parametrów określających homogenizator przemysłowy. Kolejnymi istotnymi parametrami wpływającymi na właściwości tego typu układu jest szerokość szczeliny pomiędzy rotorem a statorem, moc napędu oraz kształt statora i wirnika.

Mieszadło typu homogenizator może być umieszczone:

  • w przestrzeni procesowej;
  • w przestrzeni dennej;
  • w przestrzeni dennej z by-passem;
  • w dennicy;
  • „in-line”.

Proces homogenizacji typu „batch” realizowany jest w zbiorniku ciśnieniowym lub próżniowym przy użyciu mieszadła np. kotwicowego i głowicy homogenizatora, typu rotor stator. Składniki można dozować w dowolne miejsce mieszalnika, zarówno pod jak i nad lustro cieczy, w sposób próżniowy, grawitacyjny lub inny komplementarny z wytycznymi procesowymi Klienta. Dobierając odpowiednie parametry prowadzenia procesu mieszania i homogenizacji, uzyskujemy oczekiwaną jednorodną homogenną mieszaninę.

Całość projektu mieszalnika typu homogenizator przemysłowy dopełnia system sterowania i archiwizacji danych, którego funkcje omawiane są z Klientem. Tym samym procesy przeprowadzane na urządzeniu mogą być w pełni automatyczne lub manualne. W każdym z przypadków dbamy o wysokie bezpieczeństwo maszyny i użytkownika.

Pobieranie ankiety

Poniżej ankieta do pobrania ułatwiająca dobór odpowiedniego rozwiązania:
Ankieta dla Klienta – Homogenizator

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Instalacje specjalistyczne

Instalacje specjalistyczne, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie tych instalacji znajdują się także instalacje pilotażowe.

Instalacje specjalistyczne

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?