fbpx

Homogenizator przemysłowy, mieszalnik kosmetyczny

 

Czym jest homogenizator?

Homogenizator to specjalny typ mieszadła składający się z rotora i statora. Kluczowymi parametrami wyróżniającymi homogenizatory przemysłowe są przede wszystkim szerokość szczeliny miedzy statorem a rotorem oraz szybkość ścinania. Powszechnie mianem homogenizatora określa się mieszalnik kosmetyczny jako całość, tj. zbiornik z głowicą homogenizującą oraz instalacją doprowadzania mediów.

Rodzaje homogenizatorów

Homogenizatory dzieli się ze względu na branże, w której jest stosowany lub ze względu na skalę prowadzonego procesu. W zależności od branży, można wyróżnić np. homogenizator kosmetyczny (mieszalnik kosmetyczny) lub homogenizator spożywczy. Ze względu na skalę procesu, wyróżniamy homogenizator przemysłowy i homogenizator laboratoryjny.

Homogenizator przemysłowy

Homogenizator przemysłowy to ogólna nazwa określająca homogenizator (mieszalnik) stosowany w skali przemysłowej. Urządzenie składa się ze zbiornika (50L, 100L, 500L, inne), najczęściej z płaszczem grzewczo-chłodzącym oraz głowicy homogenizującej. Homogenizator przemysłowy wyposażony jest w króćce doprowadzania mediów, przetworniki parametrów procesowych, zawory, grzałki lub wymienniki ciepła czy pompy. Komponenty dobierane są pod konkretne wytyczne procesowe.

Homogenizator kosmetyczny, mieszalnik kosmetyczny

Homogenizator kosmetyczny to inaczej mieszalnik kosmetyczny. To rodzaj homogenizatora przemysłowego stosowanego w przemyśle kosmetycznym, najczęściej do produkcji kremów, maści czy kosmetyków pielęgnacyjnych. Mieszalniki kosmetyczne wykonuje się w wysokim standardzie, aby zapewnić łatwość wymycia urządzenia, a tym samym jego czystość. Jest to istotne ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości wytwarzanych produktów.

Homogenizator – gdzie umieścić?

Homogenizator w zbiorniku może być umieszczony:

  • w przestrzeni procesowej;
  • w przestrzeni dennej;
  • w przestrzeni dennej z by-passem;
  • w dennicy;
  • „in-line”.

Homogenizator przemysłowy i homogenizator kosmetyczny – zastosowanie

Homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę. Typowe produkty, które są wytwarzane dzięki homogenizatorom przemysłowym to produkty kosmetyczne, z gamy kosmetyków pielęgnacyjnych np, kremy lub maści – mieszalnik kosmetyczny. Homogenizatory przemysłowe wytwarzają stabilne emulsje w branży spożywczej, przede wszystkim przy produkcji produktów takich jak majonezy, sosy etc.

Homogenizatory kosmetyczne zbiornikowe rotor-stator są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przemyśle kosmetycznym – homogenizator kosmetyczny. W procesie produkcji kosmetyków łączone są z pracą topielników (mieszalnik typu topielnik). Co ciekawe znajdują zastosowanie również w szeroko rozumianej branży chemicznej, spożywczej, a także farmaceutycznej.

W jaki sposób działają homogenizatory?

Uniwersalność zastosowania tego typu układów rozdrabniających, jest wynikiem potrzeb procesowych, opartych przede wszystkim na potrzebie mikronizacji fazy rozproszonej, w fazie ciągłej. Budowa homogenizatora rotor stator to w dużym uproszczeniu szybkoobrotowy rotor oraz stator. Proces homogenizacji zachodzi w szczelinie między rotorem a statorem, gdzie na ciecz działają silne siły ścinające, które rozbijają krople substancji na mniejsze. Szybkość ścinania jest jednym z ważnych parametrów określających homogenizator przemysłowy. Kolejnymi istotnymi parametrami wpływającymi na właściwości tego typu układu jest szerokość szczeliny pomiędzy rotorem a statorem, moc napędu oraz kształt statora i wirnika.

Proces homogenizacji typu „batch” realizowany jest w zbiorniku ciśnieniowym lub próżniowym przy użyciu mieszadła np. kotwicowego i głowicy homogenizatora, typu rotor stator. Składniki można dozować w dowolne miejsce mieszalnika, zarówno pod jak i nad lustro cieczy, w sposób próżniowy, grawitacyjny lub inny komplementarny z wytycznymi procesowymi Klienta. Dobierając odpowiednie parametry prowadzenia procesu mieszania i homogenizacji, uzyskujemy oczekiwaną jednorodną homogenną mieszaninę.

Całość projektu mieszalnika typu homogenizator przemysłowy dopełnia system sterowania i archiwizacji danych, którego funkcje omawiane są z Klientem. Tym samym procesy przeprowadzane na urządzeniu mogą być w pełni automatyczne lub manualne. W każdym z przypadków dbamy o wysokie bezpieczeństwo maszyny i użytkownika.

Homogenizator – pobieranie ankiety

Poniżej ankieta do pobrania ułatwiająca dobór odpowiedniego rozwiązania:
Ankieta dla Klienta – Homogenizator

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?