fbpx
Instalacje Specjalistyczne
Instalacja do żywic
Zbiornik termostatywny
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Projektowanie instalacji technologicznych, instalacja pilotażowa


Projektowanie instalacji technologicznych – od pomysłu do wdrożenia

Projektowanie ciągów technologicznych – zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Jeśli Twój proces sprawdza się w małej, laboratoryjnej skali warto przemyśleć dalsze etapy projektu. Projektowanie instalacji technologicznych wymaga zaangażowania i wiedzy o procesie. Decyzja o uruchomieniu instalacji, a tym samym wdrożeniu nowego produktu nie jest prosta. Jednak pierwsze profity mogą przyjść szybciej niż się tego spodziewamy.

Czym jest instalacja pilotażowa?

Instalacja pilotażowa to rodzaj projektowanej instalacji technologicznej „szytej na miarę”. Uwzględnia specyficzne potrzeby danego procesu oraz Klienta. Często tego typu urządzenie wchodzi w skład bardziej zaawansowanego projektu ciągu technologicznego.

Instalacje pilotażowe to projekty prowadzące do rozpoznania istniejących barier wdrożeniowych oraz zebrania „know-how” na temat prowadzonego procesu. Indywidualnie projektowane instalacje technologiczne pozwalają na zebranie danych, w tym przetestowanie różnych warunków procesowych, użycie różnych substratów lub przeprowadzenie kilku koncepcji procesów. Zebranie odpowiedniej ilości danych pozwala na późniejszą korzystniejszą realizację projektów związanych z badanym procesem. W tym zaprojektowanie ciągów technologicznych lub zaprojektowanie instalacji technologicznej z wykorzystaniem badanej instalacji pilotażowej. Dzięki temu można zminimalizować koszty inwestycyjne i eksploatacyjne docelowej instalacji lub linii technologicznej.

Jak przebiega proces projektowania instalacji technologicznej?

Projektowanie instalacji technologicznej lub instalacji pilotażowej rozpoczyna się od rozłożenia rozważanego procesu na tzw. procesy podstawowe. Następnie należy zastanowić się, które z nich są wąskimi gardłami. Wąskie gardła hamują szybkość produkcji, dlatego ich wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu odgrywa kluczową rolę przy projektowaniu ciągu technologicznego i późniejszej realizacji instalacji pilotażowej. Następnie należy przygotować koncepcję instalacji uwzględniającą aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie wyszczególnionych procesów podstawowych. Przy projektowaniu instalacji technologicznych trzeba pamiętać o ograniczeniach gabarytowych i procesowych. Opracowanie projektu instalacji pilotażowej realizowane jest w ścisłej współpracy z Klientem.

Branże, dla których projektujemy ciągi technologiczne

Projektujemy ciągi technologiczne i instalacje pilotażowe głównie dla przemysłu:

– farmaceutycznego – np. wielofunkcyjny reaktor do ekstrakcji z podłoża stałego (składniki naturalne) wraz ze stacją filtracji;

– kosmetycznego – np. instalacja do produkcji biopolimerów (mieszalnik 50L i mieszalnik 100L z układem filtracji) wraz ze stacją mycia CIP;

– biotechnologicznego – np. linia technologiczna bioreaktorów ciekłych 5L, 50L, 500L oraz linia technologiczna bioreaktorów stałych 50L, 500L, 5000L wraz z instalacjami pomocniczymi (stacja CIP, suszarnia fluidalna, zbiorniki buforowe i zbiorniki termostatyczne).

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?