fbpx

Reaktor chemiczny

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia. Aparaty te są projektowane z uwzględnieniem procesów zachodzących w ich wnętrzu, m.in. kinetyki reakcji, efektów cieplnych, właściwości substancji czy sposobu mieszania substratów. Projekt poprzedzają odpowiednie obliczenia procesowe, mechaniczne wraz z ustaleniem geometrii całej instalacji. Reaktory chemiczne najczęściej wyposażone są w mieszadła, płaszcz grzewczo-chłodzący, układ kontrolno-pomiarowy.

Ważnym aspektem reaktorów jest ich odporność chemiczna na substancje znajdujące się w jego wnętrzu. Często są to substancje niebezpieczne, np. wybuchowe lub agresywne chemicznie. Dlatego urządzenia te są wykonywane z materiałów odpornych na wybrane media Klienta.

Oprócz właściwości substancji mieszanych i warunków prowadzenia procesu, przy projektowaniu reaktora chemicznego należy także zastanowić się nad:

  • objętością jednej szarży – co wpływa na wymiary reaktora,
  • rodzajem układu mieszającego,
  • standardem wykonania, np. higieniczny, aseptyczny, przemysłowy,
  • bezpieczeństwem prowadzenia procesu.

Reaktory chemiczne mogą zostać podzielone na grupy ze względu na sposób prowadzenia procesu:

  • okresowe – do zbiornika załadowuje się substraty i po pewnym czasie usuwa się z niego mieszaninę;
  • przepływowe – substraty dopływają do reaktora strumieniem ciągłym, a mieszanina reakcyjna odpływa z reaktora strumieniem ciągłym;
  • półprzepływowe – połączenie metody okresowej i przepływowej.

Reaktor chemiczny może być stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, spożywczym, ale także w instytutach badawczych. W każdym z przypadków dokładamy starań, aby użytkowanie reaktora było bezpieczne, a standard jego wykonania dostosowany był do wymagań i Klienta.

Wykonujemy reaktory chemiczne również dla substancji łatwopalnych, zgodnie z dyrektywą ATEX.

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?