fbpx

Reaktor chemiczny

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia. Aparaty te są projektowane z uwzględnieniem procesów zachodzących w ich wnętrzu, m.in. kinetyki reakcji, efektów cieplnych, właściwości substancji czy sposobu mieszania substratów. Projekt poprzedzają odpowiednie obliczenia procesowe, mechaniczne wraz z ustaleniem geometrii całej instalacji. Reaktory chemiczne najczęściej wyposażone są w mieszadła, płaszcz grzewczo-chłodzący, układ kontrolno-pomiarowy.

Ważnym aspektem reaktorów jest ich odporność chemiczna na substancje znajdujące się w jego wnętrzu. Często są to substancje niebezpieczne, np. wybuchowe lub agresywne chemicznie. Dlatego urządzenia te są wykonywane z materiałów odpornych na wybrane media Klienta.

Oprócz właściwości substancji mieszanych i warunków prowadzenia procesu, przy projektowaniu reaktora chemicznego należy także zastanowić się nad:

  • objętością jednej szarży – co wpływa na wymiary reaktora,
  • rodzajem układu mieszającego,
  • standardem wykonania, np. higieniczny, aseptyczny, przemysłowy,
  • bezpieczeństwem prowadzenia procesu.

Reaktory chemiczne mogą zostać podzielone na grupy ze względu na sposób prowadzenia procesu:

  • okresowe – do zbiornika załadowuje się substraty i po pewnym czasie usuwa się z niego mieszaninę;
  • przepływowe – substraty dopływają do reaktora strumieniem ciągłym, a mieszanina reakcyjna odpływa z reaktora strumieniem ciągłym;
  • półprzepływowe – połączenie metody okresowej i przepływowej.

Reaktor chemiczny może być stosowany w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, spożywczym, ale także w instytutach badawczych. W każdym z przypadków dokładamy starań, aby użytkowanie reaktora było bezpieczne, a standard jego wykonania dostosowany był do wymagań i Klienta.

Wykonujemy reaktory chemiczne również dla substancji łatwopalnych, zgodnie z dyrektywą ATEX.

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?