fbpx

Mieszalniki do produktów stałych i sypkich

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym. Mogą służyć do mieszania proszków, ziaren ciał stałych lub substancji plastycznych o wysokich lepkościach (np. pasty). W zależności od właściwości mieszanych substancji, mieszalnik proszków lub produktów stałych / substancji plastycznych wyposażony jest w specjalny typ mieszadła, zapewniający odpowiedni stopień wymieszania składników.


Mieszalnik sigma

Mieszalnik sigma posiada specjalne, wolnoobrotowe, podwójne mieszadło sigmoidalne. Mieszadła obracają się w przeciwnych kierunkach. Mogą też obracać się z różną prędkością. Dzięki zastosowaniu tego typu mieszadła można przeprowadzić proces mieszania lub zgniatania produktów stałych, np. plastycznych o złożonej reologii (różnego rodzaju pasty). Materiały te zwykle charakteryzują się wysoką lepkością. Mieszalnik sigma znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym czy kosmetycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest odpowiednie wymieszanie produktów stałych o wysokiej lepkości osiągane w krótkim czasie.


Mieszalnik wstęgowy

Mieszalnik wstęgowy jest wyposażony w specjalną spiralę wstęgową, która znajduje się w centralnej części zbiornika wzdłuż całej jego długości. Tego typu mieszalnik służy do otrzymywania ujednoliconych mieszanin produktów stałych. Stosowane substancje mogą mieć stosunkowo duże różnice gęstości nasypowej. Mieszaniu można poddać pyliste ciała stałe np. przyprawy, aromaty proszkowe, odżywki dla sportowców, ale także pyły z drobnymi ziarnami ciał stałych. Dokładność wymieszania zależy od rodzaju użytych cząstek w mieszaninie, tj. ich wielkości, proporcji połączenia czy własności fizykochemicznych, czasu prowadzenia procesu oraz prędkości obrotowej mieszadła. Mieszalnik wstęgowy charakteryzuje się wyższą skutecznością wymieszania w stosunku do mieszalnika łopatowego i mieszalnika grawitacyjnego. Opcjonalnie, mieszalnik może służyć również do kontrolowanego zwilżania ciał stałych, poprzez system zintegrowanych dysz rozpyłowych. Ten typ mieszalnika najkorzystniej użytkuje się w ciągłym trybie pracy, ze względu na złożone wymycie mieszadła wstęgowego. Urządzenia te znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. spożywczym lub rolniczym. Ważnym parametrem mieszalników wstęgowych jest tzw. współczynnik objętościowy, który określa stopień zasypu objętości komory mieszalnika. Zwykle jest on na poziomie 0,3 – 0,4 objętości zbiornika.


Mieszalnik łopatowy (Paddle mixer)

Mieszalnik łopatowy posiada wał z umieszczonymi na nim łopatkami wzdłuż całej długości i na całym obwodzie. Łopatki są odpowiednio nachylone, aby proces mieszania zachodził prawidłowo. Mieszalnik ten stosowany jest do mieszania zgrubnego materiałów o rozmiarach od 2-3mm do kilku centymetrów. Efektywność mieszania jest charakterystyczna ze względu na dużą objętość produktu stałego przypadającą na jedną łopatkę. Typową aplikacją jest nawilżanie grubych frakcji produktów stałych, np. nawilżanie krajanki tytoniowej za pomocą aromatów, nawilżanie torfu, nawilżanie biomasy lub granulatów. Ważnymi aspektami przy projektowaniu mieszalnika łopatowego jest sposób jego załadunku i rozładunku oraz tryb pracy: ciągły lub okresowy. Polerowana powierzchnia wewnętrzna mieszalnika wpływa na efektywniejsze mycie zbiornika i redukcję depozytów.

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Instalacje specjalistyczne

Instalacje specjalistyczne, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie tych instalacji znajdują się także instalacje pilotażowe.

Instalacje specjalistyczne

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?