fbpx
Mieszalnik do produktów stałych
Mieszalnik do produktów stałych
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

EKSTRAKTORY, ROZDZIELACZECzym jest ekstraktor przemysłowy?

Ekstraktor przemysłowy służy do przeprowadzenia procesu ekstrakcji ciecz-ciecz lub ekstrakcji ciecz-ciało stałe. Głównymi elementami urządzenia są zbiornik, system mieszania dobrany do procesu oraz instalacja doprowadzania mediów. W przypadku ekstraktora ciecz-ciało stałe występuje także układ filtracyjny. Ekstraktor przemysłowy umożliwia przeniesienie skali procesu z laboratoryjnej do przemysłowej. Wykonujemy ekstraktory o pojemności od 5L do 20 000L. Szczególnym rodzajem ekstraktora jest rozdzielacz.

Projektujemy i produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin:

  • ekstraktory pilotażowe, ekstraktory przemysłowe,
  • ekstraktory okresowe oraz, jeśli kinetyka na to pozwala, ekstraktory ciągłe,
  • rozdzielacze pilotażowe, rozdzielacze przemysłowe oraz, jeśli pozwala na to proces, rozdzielacze ciągłe.

Standard wykonania ekstraktorów i rozdzielaczy

Najczęściej ekstraktory przystosowuje się do pracy w strefie wybuchowej EX. Wynika to z powszechnego użycia rozpuszczalników organicznych do procesu. Instalacje wykonane są w standardzie higienicznym, z uwzględnieniem wymagań procesu Klienta. Dodatkowo, ekstraktory przemysłowe i rozdzielacze przemysłowe posiadają dedykowany system sterowania automatycznego. Dzięki temu proces ekstrakcji czy rozdzielania jest powtarzalny, a obsługa instalacji zdecydowanie ułatwiona.

Rodzaje ekstraktorów i rozdzielaczy

Ekstraktory dzieli się ze względu na skalę prowadzonego procesu lub typ procesu ekstrakcji.

W zależności od skali, wyróżnia się:

  • ekstraktory laboratoryjne, pilotażowe, przemysłowe,
  • rozdzielacze laboratoryjne, pilotażowe, przemysłowe.

Ze względu na typ procesu, wyróżniamy:

  • ekstraktory ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe,
  • ekstraktory okresowe, ciągłe,
  • rozdzielacze ciągłe.

Ekstraktor pilotażowy, ekstraktor przemysłowy

Wykonujemy zarówno ekstraktory pilotażowe, jak i ekstraktory przemysłowe od 5L do 20 000L. Instalacje pilotażowe służą do przeniesienia i zbadania procesu do tej pory wykonywanego w laboratorium. Ekstraktor przemysłowy składa się ze zbiornika wyposażonego w mieszadło oraz układów doprowadzania mediów. Układ mieszania dostosowany jest do składników procesu. Instalację można wyposażyć w dodatkowe elementy, np. umożliwiające filtrację ciała stałego od cieczy (w przypadku ekstrakcji ciecz-ciało stałe). W ekstraktorach instaluje się także układ regeneracji rozpuszczalnika, który pozwala na recyrkulację ekstrahentów, a tym samym oszczędności w zakresie surowców.

Ekstraktor okresowy, ekstraktor ciągły

Ekstraktory okresowe pozwalają na ekstrakcję szarżową, czyli określonej objętości cieczy. Jeśli kinetyka na to pozwala, można wykonać ekstraktor ciągły.

Ekstraktory ciągłe charakteryzują się szczelną zabudową, określonymi strumieniami składników podawanych i odbieranych w sposób ciągły. Ekstraktory ciągłe posiadają system identyfikowania zawartości pożądanego składnika za pomocą fizycznego lub chemicznego parametru online (w trakcie prowadzenia procesu) lub offline (kontrola laboratoryjna próbki). Urządzenia do ekstrakcji ciągłej projektuje się mając na uwadze dynamikę przejścia składnika pożądanego do ekstrahentu.

Rozdzielacz pilotażowy, rozdzielacz przemysłowy

Produkujemy rozdzielacze pilotażowe oraz rozdzielacze przemysłowe – w zależności od potrzeb procesowych. Rozdzielanie faz to proces, który następuje po ekstrakcji. Rozdzielacz jest szczególnym rodzajem ekstraktora ciecz-ciecz. W tego typu urządzeniu można połączy

proces ekstrakcji ciecz-ciecz oraz proces rozdziału faz. Tym samym, można dodawać do zbiornika kolejne rozpuszczalniki i ekstrahować kolejne składniki, a następnie rozdzielać je. Zastosowanie zbiornika stożkowego w rozdzielaczu pozwala na minimalizację błędu rozdzielanych faz. Rozdzielacze przemysłowe Pro-mill posiadają system automatycznej identyfikacji faz cieczy. W połączeniu z oceną wizualną, pozwala to na skuteczne rozdzielenie składników.

Rozdzielacz ciągły

Jeśli proces na to pozwala, możemy wyprodukować rozdzielacz ciągły. W takiej sytuacji urządzenie to pełni funkcję ekstraktora ciecz-ciecz oraz rozdzielacza. Do zbiornika doprowadza się mieszaninę cieczy oraz kolejne ekstrahenty. Dzięki temu zachodzą kolejne ekstrakcje ciecz-ciecz, przeplatane procesem rozdzielenia faz.

Zastosowanie ekstraktora przemysłowego, ekstraktora pilotażowego

Ekstraktor przemysłowy wykorzystuje się m.in. w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej lub spożywczej. W coraz większej skali prowadzi się badania możliwości zastosowania roślin w medycynie. Dzięki temu coraz bardziej popularna staje się ekstrakcja ciecz-ciało stałe z wykorzystaniem składników naturalnych. Dobrze rokujące procesy laboratoryjne przenosi się ze skali laboratoryjnej do pilotażowej lub przemysłowej. To wiąże się także ze skalowaniem ekstraktora laboratoryjnego do ekstraktora pilotażowego, a następnie do ekstraktora przemysłowego.

Zastosowanie rozdzielacza przemysłowego, rozdzielacza pilotażowego

Tak samo jak ekstraktor, rozdzielacz przemysłowy stosowany jest m.in. w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i spożywczej. Zastosowanie rozdzielacza pilotażowego może być powiązane z wykorzystaniem ekstraktora. W rozdzielaczu przemysłowym zachodzi ekstrakcja ciecz-ciecz oraz rozdział cieczy. Jest to kolejny etap produkcji, kiedy po ekstrakcji ciecz-ciało stałe przechodzi się do rozdzielania mieszaniny cieczy. Jeśli proces wymaga jedynie ekstrakcji ciecz-ciecz, rozdzielacz przemysłowy staje się uniwersalnym urządzeniem. Można użyć go do procesu głównego, a także do rozdzielenia składników ciekłych.

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?