fbpx
Stacje mycia CIP
Stacje mycia CIP - 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Stacja mycia CIP

 

Stacja CIP – co to jest?

Stacja mycia CIP składa się ze zbiorników (wody, środka myjącego, środka dezynfekującego), rurociągów przesyłowych, pompy zasilającej, pompy powrotu i pompy dozującej, grzałek lub wymiennika ciepła, przetworników parametrów procesowych oraz zaworów.

Objętość zastosowanych zbiorników zależy od rozmiarów mytych urządzeń. Pompę zasilającą stosuje się do przetłaczania roztworu myjącego, a pompę powrotu do tłoczenia popłuczyn z obiektu mytego. Pompa dozująca doprowadza stężony środek myjący celem uzyskania odpowiedniego stężenia roztworu myjącego. Grzałka lub wymiennik ciepła służy do ogrzania roztworu myjącego do pożądanej temperatury. Przetworniki parametrów procesowych – temperatury, ciśnienia – stosuje się do pomiaru temperatury mediów i poziomu napełnienia zbiorników. W celu stwierdzenia czy obiekt został prawidłowo wymyty, do pomiaru roztworu myjącego używa się konduktometrów (pomiar przewodności), pHmetrów (pomiar pH) czy spektrofotometrów (pomiar absorbowanego światła). Metodę pomiarową dobiera się w zależności od aplikacji.

Stacje mycia CIP wyposażone są w układ automatyki odpowiedzialny za sterowanie całym procesem mycia. Tego typu urządzenie może być obsługiwane ręcznie lub zostać w pełni zautomatyzowane.

Zastosowanie stacji mycia CIP w przemyśle

Znajdujące się w naszej ofercie stacje CIP (Stacja mycia CIP ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i czyszczenia rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym. Najczęściej spotykana stacja mycia CIP posiada dwa zbiorniki i pozwala na mycie jednego urządzenia w jednym cyklu pracy lub na czyszczenie rurociągów na danym odcinku. W większych zakładach przemysłowych stosowane są dwutorowe stacje mycia CIP lub nawet trzytorowe stacje mycia CIP. Takie linie zapewniają równoległe mycie dwóch lub trzech obiektów jednocześnie.

Jak przebiega proces mycia CIP?

Stacja CIP składa się ze zbiorników wody, roztworów myjących i dezynfekujących, pomp, zaworów i rurociągów. Cykl pracy rozpoczyna się od płukania wstępnego. Do tego procesu wykorzystywana jest woda z płukań międzyoperacyjnych, co pozwala zmniejszyć środki eksploatacyjne. Po płukaniu wstępnym zanieczyszczona woda jest kierowana bezpośrednio do ścieków. Roztwory myjące przygotowywane są poprzez pompy dozujące, których zadaniem jest dostarczenie ściśle określonych ilości środków chemicznych do zbiornika głównego stacji. W zbiorniku zachodzi również podgrzewanie cieczy. Rodzaj substancji, a także ich stężenie i temperatura są dobierane do konkretnej aplikacji przez producentów środków myjących. Następnie roztwór myjący krąży w obiegu zamkniętym między stacją, a danym urządzeniem w czasie, który zapewni dokładne wymycie urządzenia przy założonej temperaturze. Po skończonym cyklu czyszczenia chemicznego cała instalacja jest przepłukiwana wodą, aż do momentu, gdy pH popłuczyn osiągnie odczyn neutralny lub konduktancja roztworu osiągnie wartość wejściową. Podczas pracy linii technologicznej, przy przepływie surowca przez maszyny i urządzenia, stacja CIP jest całkowicie odcięta od linii produkcyjnych.

Stacje mycia CIP w ofercie Pro-Mill

Każda produkowana przez nas stacja mycia CIP pracuje w tzw. cyklu zamkniętym, co pozwala na oszczędność środków myjących, jak też na zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych po myciu. W zależności od potrzeb, stacje mycia CIP produkowane są w wersji mobilnej, stacjonarnej lub kompaktowej. Posiadają jeden, dwa lub kilka torów. Każda stacja CIP projektowana jest pod konkretne potrzeby procesowe. Przed wyceną stacji CIP przeprowadzamy szczegółowy wywiad z Klientem. Dobór stacji zależy m.in. od rodzaju mytych obiektów, ich wielkości, dobranego sposobu mycia (mycie zasadowe, mycie kwaśne, mycie dezynfekujące). Często przez wyceną stacji mycia CIP wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej, aby zapoznać się z obiektem i nie pominąć żadnych istotnych szczegółów.

Czyszczenie urządzeń

Mycie CIP wykorzystuje się do czyszczenia urządzeń procesowych zbiornikowych. Czyszczenie obiektów wykonuje się zazwyczaj po każdym procesie produkcyjnym lub przy zmianie procesu na inny. Najczęściej myte urządzenia to mieszalniki, reaktory, bioreaktory lub zbiorniki magazynowe. Pojemność zbiorników stacji CIP zależy od kilku czynników. Po pierwsze, objętość czyszczonego urządzenia. Istotnym parametrem jest także rodzaj obiektu mytego. Producenci urządzeń procesowych często wydają wytyczne w zakresie wymaganego przepływu cieczy myjącej i liczby dysz do odpowiedniego wymycia urządzenia. Jednak należy pamiętać, że w zależności od procesu i używanych składników, wytyczne te mogą ulec zmianie.

Czyszczenie rurociągów

Czyszczenie rurociągów przebiega podobnie jak czyszczenie urządzeń procesowych lub czyszczenie linii technologicznych. W tym przypadku ważnymi kwestiami podczas doboru komponentów stacji mycia CIP jest m.in. chropowatość wewnętrzna, średnica i długość mytego rurociągu. Czyszczenie rurociągów najłatwiej wykonać przy użyciu stacji CIP. Czyszczenie rur odbywa się np. po transferze medium procesowego między zbiornikami magazynowymi lub zbiornikami procesowymi. Na mytej instalacji rurociągów warto zastosować zawory typu mix proof, które uniemożliwią niepożądane zmieszanie cieczy.

Czy mycie CIP jest bezpieczne?

Stacje mycia CIP zapewniają bezpieczeństwo w kontekście jakości i higieny maszyn produkcyjnych. Mycie CIP jest całkowicie bezpieczne. Prawo na całym świecie nakłada obowiązek na producentów żywności respektowania przepisów dotyczących zdrowia i jakości wytwarzanych przez siebie produktów, a nie spełnienie ich może zaowocować bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego też, stacja CIP stała się niezbędnym elementem wyposażenia zakładów przetwórstwa spożywczego spełniających wymagania systemu HACCP. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

W naszej ofercie

Bioreaktory

Bioreaktor przeznaczony jest do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym lub na podłożu stałym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Produkujemy klasyczne bioreaktory do hodowli okresowej, bioreaktory membranowe do hodowli ciągłej oraz bioreaktory fazy stałej.

Bioreaktory

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Ekstraktor rozdzielacz

Wykonujemy ekstraktory i rozdzielacze w skali pilotażowej i przemysłowej. Produkujemy instalacje do ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciecz-ciało stałe oraz rozdzielania mieszanin.

Ekstraktor rozdzielacz

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?