fbpx
Stacje mycia CIP
Stacje mycia CIP - 2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Stacja mycia CIP

Znajdujące się w naszej ofercie stacje CIP (Stacja mycia CIP ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i czyszczenia rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym. Stacja mycia CIP wyposażona jest w układ automatyki odpowiedzialny za sterowanie całym procesem mycia. Tego typu urządzenie może być obsługiwane ręcznie lub zostać w pełni zautomatyzowane.

Stacja CIP składa się ze zbiorników wody, roztworów myjących i dezynfekujących, pomp, zaworów i rurociągów. Cykl pracy rozpoczyna się od płukania wstępnego. Do tego procesu wykorzystywana jest woda z płukań międzyoperacyjnych, co pozwala zmniejszyć środki eksploatacyjne. Po płukaniu wstępnym zanieczyszczona woda jest kierowana bezpośrednio do ścieków. Roztwory myjące przygotowywane są poprzez pompy dozujące, których zadaniem jest dostarczenie ściśle określonych ilości środków chemicznych do zbiornika głównego stacji. W zbiorniku zachodzi również podgrzewanie cieczy. Rodzaj substancji, a także ich stężenie i temperatura są dobierane do konkretnej aplikacji przez producentów środków myjących. Następnie roztwór myjący krąży w obiegu zamkniętym między stacją, a danym urządzeniem w czasie, który zapewni dokładne wymycie urządzenia przy założonej temperaturze. Po skończonym cyklu czyszczenia chemicznego cała instalacja jest przepłukiwana wodą, aż do momentu, gdy pH popłuczyn osiągnie odczyn neutralny. Podczas pracy linii technologicznej, przy przepływie surowca przez maszyny i urządzenia, układ CIP jest całkowicie odcięty od linii produkcyjnych.

Każda produkowana przez nas stacja mycia CIP pracuje w tzw. cyklu zamkniętym, co pozwala na oszczędność środków myjących, jak też na zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych po myciu. W zależności od potrzeb, stacje mycia CIP mogą produkowane w wersji mobilnej, stacjonarnej lub kompaktowej.

Prawo na całym świecie nakłada obowiązek na producentów żywności respektowania przepisów dotyczących zdrowia i jakości wytwarzanych przez siebie produktów, a nie spełnienie ich może zaowocować bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego też, stacja CIP stała się niezbędnym elementem wyposażenia zakładów przetwórstwa spożywczego spełniających wymagania systemu HACCP. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Instalacje specjalistyczne

Instalacje specjalistyczne, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie tych instalacji znajdują się także instalacje pilotażowe.

Instalacje specjalistyczne

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?