fbpx

Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill

FIRMA PRO – MILL S.C. informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu:

„Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill”

W ramach Priorytetu III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

3.3 Innowacje w MŚP

Dane podstawowe:

Beneficjent: PRO – MILL S.C.

Numer Projektu: RPMA.03.03.00-14-j141/23

Całkowita wartość Projektu: 995 070,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 647 200,00 zł

Dokumentacja projektu powstała przy udziale firmy SONDER.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu – bioreaktora membranowego do pracy ciągłej z wbudowanym układem filtrującym. Z innowacyjnego rozwiązania skorzystać będą mogły między innymi przedsiębiorstwa działające w branży biotechnologicznej oraz przedsiębiorstwa działające w branży farmaceutycznej.

Tytuł projektu:

Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill

Opis projektu:

Przedmiotowy Projekt dotyczy wdrożenia przeprowadzonych samodzielnie przez naszą firmę prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem jest wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu – bioreaktora membranowego do pracy ciągłej z wbudowanym układem filtrującym.

Cele projektu to między innymi zaoferowanie na rynku nowego produktu, zaspokojenie potrzeb grup odbiorców, wzrost konkurencyjności firmy, zwiększenie przychodów z działalności, wzrost innowacyjnego charakteru spółki, realizacja założeń regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz pozytywny wpływ na środowisko.

Grupami docelowymi dla ww. innowacyjnego produktu są przedsiębiorstwa działające w branży biotechnologicznej oraz farmaceutycznej.

Dodatkowe informacje

Warto dodać, że realizacja przedmiotowego projektu to dla nas kolejny krok w rozwoju poczyniony dzięki dotacjom UE. W latach 2020-2022 zrealizowaliśmy projekt badawczo-rozwojowy „Innowacyjny wielofunkcyjny bioreaktor przemysłowy firmy Pro-mill” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wykonane samodzielnie badania stanowią dla nas podstawę do wdrożenia innowacyjnego produktu w ramach projektu „Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill”.

Realizacja projektu _Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill_ pozwala nam na wygenerowanie szeregu korzyści.(2)

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez ich wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej pozwala nam na powiększenie oferty o nowy innowacyjny produkt.

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych bioreaktorów umożliwiających pracę w trybie ciągłym mamy możliwość jeszcze lepszego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów. Nowe rozwiązanie, będące efektem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, znacząco różni się od oferty rynkowej.

Przewagą projektu jest możliwość przeprowadzenia wielu różnych procesów w jednym, nowatorskim bioreaktorze wraz z zachowaniem jego ciągłej pracy; możliwość bieżącej optymalizacji procesów z wykorzystaniem innowacyjnego bioreaktora; wsparcie polskiej gospodarki oraz popularyzacja nauki poprzez funkcjonowanie na rynku innowacyjnych bioreaktorów; zapewnienie precyzji działań dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu; zwiększenie wydajności procesu, uniknięcie błędów przy myciu i sterylizacji.

Realizacja Projektu będzie polegała na wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez firmę Pro-mill. W efekcie do oferty firmy zostanie wprowadzony zupełnie nowy typ innowacyjnego bioreaktora dedykowany przede wszystkim wykorzystaniu w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, którego funkcjonalności są do tej pory niespotykane na rynku.

Projekt uwzględnia zarówno zakup sprzętu, jak i opracowanie biznesplanu oraz działania promocyjne rozplanowane do końca 2023 roku.

Cała infrastruktura została zaplanowana tak, aby cechowała ją trwałość technologiczna. Do poniesienia wybrano jedynie takie koszty, które z jednej strony są niezbędne do wdrożenia nowych produktów na rynek, a z drugiej – gwarantują możliwość długotrwałego wykorzystywanie przedmiotowej infrastruktury. Nabywane elementy infrastruktury stanowią zaawansowaną technologicznie i wystarczająco nowoczesną całość, by móc wykorzystywać ją do produkowania innowacyjnych wyrobów przez wiele lat. Infrastruktura nie będzie wymagała ciągłych udoskonaleń lub poprawek, co daje nam gwarancję jak najefektywniejszego zagospodarowania otrzymanej dotacji.

Firma Pro-mill skupia się na dostarczaniu klientom spersonalizowanych produktów o korzystnym stosunku ceny do jakości. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu doskonale rozumiemy problemy, z jakimi borykają się nasi klienci i staramy się zaproponować im dedykowane rozwiązania.

Dzięki realizacji grantu oraz wprowadzeniu innowacji na rynek, udało nam się znacząco powiększyć nasz park maszynowy. Zwiększenie zasobów technologicznych przyniosło wiele zauważalnych korzyści.

  1. Po pierwsze, większy park maszynowy znacznie zwiększa nasze możliwości produkcyjne. Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom jesteśmy w stanie efektywniej wytwarzać nasze urządzenia, skracając czas produkcji.
  2. Po drugie, większa liczba maszyn oznacza większą elastyczność i zdolność do obsługiwania większej ilości zleceń jednocześnie. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom szybsze terminy realizacji i bardziej elastyczne podejście do ich wymagań.
Instalacje ze stali nierdzewnej w Pro-mill s.c.
Walcarka - produkcja urządzeń ze stali nierdzewnej w Pro-mill s.c.

Nowoczesne maszyny wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Skupiamy się na rozwoju kwalifikacji naszego Zespołu, co przekłada się na poprawę jakości pracy i zwiększenie efektywności.

Produkcja urządzeń ze stali nierdzewnej, toczenie stali

Nasza firma od wielu lat prowadzi i wdraża prace B+R w ramach działalności. Projekt „Wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R do działalności spółki Pro-mill” jest kolejnym krokiem w stronę podtrzymania i poszerzenia prac B+R firmy, czego bezpośrednim odzwierciedleniem stanie się wdrożenie innowacyjnego rozwiązania wynikającego z przeprowadzonych przez kadrę spółki prac badawczych.

 

Więcej informacji na temat wprowadzenia innowacyjnego urządzenia TUTAJ.