fbpx

Stacje mycia CIP w krótkich pytaniach i odpowiedziach

Stacje mycia CIP w krótkich pytaniach i odpowiedziach

02 sierpnia 2016

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o stacji mycia CIP.

Co oznacza skrót CIP?

CIP oznacza po angielsku Clean-in-place, a więc mycie wnętrza rur, urządzeń procesowych, itd. bez ich demontażu.

Do czego służą stacje mycia CIP?

Stacja mycia CIP służy do mycia i dezynfekcji linii technologicznych.

Gdzie są stosowane?

Stosuje się je przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym, a więc wszędzie tam, gdzie potrzeba wysokiej czystość i higieny instalacji.

Dlaczego niektóre zakłady muszą wprowadzać stacje mycia CIP?

Niektóre zakłady produkcyjne, szczególnie produkujące żywność, podlegają przepisom dotyczącym zdrowia i jakości wytwarzanych produktów, w świetle których stacja mycia CIP jest niezbędnym wyposażeniem zakładów spełniających wymagania systemu HACCP. Również przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej muszą spełniać wymogi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, które zobowiązują do zapewnienia najwyższej higieny instalacji.

Czym jest HACCP?

HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

Jak zbudowane są stacje CIP?

Stacje mycia CIP składają się ze zbiorników: wody, środków myjących i dezynfekujących, a także z przewodów rozpylających, zaworów i pomp.

Jak działają?

Roztwory robocze przepompowywane są do czyszczonej instalacji lub urządzenia i krążą w obiegu zamkniętym. Na koniec instalacja przepłukiwana jest wodą aż do osiągnięcia obojętnego pH popłuczyn. W czasie cyklu czyszczenia monitorowane są różne parametry procesowe, m. in. temperatura i pH roztworów myjących.

Czy wszędzie można zamontować stację mycia CIP?

Stację mycia CIP można zamontować tylko tam, gdzie możliwy jest przepływ roztworów w obiegu zamkniętym. Jeżeli dana instalacja na to nie pozwala, należy odpowiednio ją zmodyfikować, co w wielu przypadkach da się zrobić. Jeżeli nie jest to jednak wykonalne, nie można zastosować stacji mycia CIP i pozostaje mycie ręczne.

W jaki sposób dobiera się środki myjące?

Chemikalia, używane podczas CIP’owania, dobiera się w zależności od rodzaju zanieczyszczeń występujących w instalacji. Są to różnego rodzaju kwasy, zasady, detergenty lub inne środki o odpowiednich, dostosowanych do danego przypadku stężeniach.

Jak długo trwa proces CIP’owania?

Czas mycia jest bardzo indywidualną kwestią, dobieraną na etapie projektowania instalacji CIP. W zależności od specyfiki instalacji może być bardzo różny.

Czy to się opłaca?

Tak, stacja mycia CIP jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Mycie instalacji w cyklu zamkniętym pozwala na oszczędność środków myjących, a także znacznie ogranicza ilość ścieków odprowadzanych po zakończeniu tego procesu. Dodatkowo, można wykorzystać wodę z płukań międzyoperacyjnych do płukania wstępnego.