26 lipca 2016

Mieszalnik

MIESZALNIK HIGIENICZNY (MIESZALNIK KOSMETYCZNY, MIESZALNIK SPOŻYWCZY, MIESZALNIK FARMACEUTYCZNY)

Mieszalnik higieniczny to urządzenie przeznaczone dla najbardziej wymagających gałęzi przemysłu. Mieszalnik kosmetyczny, mieszalnik spożywczy i mieszalnik farmaceutyczny charakteryzują się najwyższą jakością wykonania. Zazwyczaj wykonuje się je ze stali kwasoodpornej 316L, a ich powierzchnia jest elektropolerowana.

Mieszalnik higieniczny może służyć zarówno do łączenia dwóch faz ciekłych o skrajnie różnych parametrach fizykochemicznych, a także do łączenia fazy ciekłej i stałej. Mieszalnik kosmetyczny wykorzystuje się do produkcji różnego rodzaju kremów, mieszalnik spożywczy ma zastosowanie m. in. w produkcji sosów, mieszalnik farmaceutyczny z kolei często używany jest do produkcji maści.

W zależności od właściwości fizykochemicznych substancji i wymaganego stopnia wymieszania, dobieramy odpowiednią geometrię aparatu, konstrukcję mieszadła oraz odpowiednią prędkość obrotową, w oparciu o zaawansowane obliczenia numeryczne i doświadczenie naszych projektantów.

mieszalnik kosmetyczny

W przypadku urządzeń wykonywanych w standardzie higienicznym, zapewniamy pełną niezbędną dokumentację, m. in. Protokół Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ), Operacyjnej (OQ) i Procesowej (PQ), raporty z badań chropowatości komponentów i spawów, certyfikaty zgodności z normami FDA, itd.

Mieszalnik przemysłowy (mieszalnik chemiczny)

Mieszalnik przemysłowy (mieszalnik chemiczny) wykorzystuje się do dynamicznego wyrównywania stężeń, gęstości i innych pożądanych właściwości różnych substratów w zadanej objętości. Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od rodzaju substancji (m.in. lepkości) i warunków procesowych w jakich pracować ma urządzenie. Mieszalnik przemysłowy (mieszalnik chemiczny) może być wyposażony w mieszadło zarówno szybkoobrotowe (np. mieszadła turbinowe, turbinowe z pochylonymi łopatkami lub śmigłowe) i wolnoobrotowe (np. mieszadła płytowe, łapowe, wstęgowe, ślimakowe, kotwicowe i ramowe). Ponadto wykonujemy urządzenia przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu.

mieszalniki przemysłowe

Na postawie informacji przekazanych od klienta nasi inżynierowie tworzą projekt procesu mieszania. Na podstawie obliczeń możemy pomóc w doborze odpowiedniej geometrii mieszalnika oraz optymalnych parametrów prowadzenia procesu.

Dostępne materiały konstrukcyjne:

AISI 304, AISI 316L, Tytan, inne

Wykończenie powierzchni:

- szkiełkowana
- polerowana
- elektropolerowana

Emulsyfikator

Emulsyfikator służy do mieszania trudno łączących się substancji, zarówno w układach ciecz - ciecz, jak i ciecz - ciało stałe. W pierwszym przypadku pozwalają na uzyskanie emulsji, w drugim układu dyspersyjnego o wysokim stopniu rozdrobnienia cząstek. Otrzymane mieszaniny można uznać za jednorodne.

Emulsyfikator projektuje się w zależności od zastosowania, dobierając optymalną konstrukcję łopatek lub rodzaj wirnika. Stosowane są mieszadła szybkoobrotowe, które zapewniają dobry stopień wymieszania, a przy tym dodatkowe rozdrabnianie cząstek.

Emulsyfikator jest aparatem stosowanym w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaganie jest skuteczne mieszanie z proszkami bądź łączenie dwóch niemieszających się faz ciekłych.

Projektowane przez nas emulsyfikatory mogą zostać przystosowane do pracy w warunkach nadciśnienia lub podciśnienia, w zależności od szczegółowych wymagań klienta. Zazwyczaj wykonujemy tego typu aparaty ze stali nierdzewnej 304 lub kwasoodpornej 316L.

mieszalnik spożywczy

Mieszalnik statyczny

Mieszalnik statyczny służy do ciągłego mieszania strumieni cieczy i gazów lub do dyspergowania gazu w cieczy. Mieszalniki statyczne mogą być wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, w zależności od medium, z którym będą miały do czynienia. Zazwyczaj składają się z tuby, w której umieszczone są nieruchome elementy mieszające, zatem konstrukcja jest bardzo prosta i bezawaryjna. Elementy mieszające powodują natychmiastowe wymieszanie płynów. 

mieszalnik statyczny 3

             mieszalnik statyczny 1  mieszalnik statyczny 2