fbpx
Bioreaktor 30L
30L
Bioreaktor 500L
500L
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Bioreaktor – do podłoża stałego i hodowli

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Bioreaktor do podłoża stałego – instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktor fazy stałej składa się z głównego zbiornika oraz zestawu mieszadeł dostosowanych do konkretnej aplikacji. Główna reakcja zachodzi na materiale stałym wypełniającym zbiornik. Podłoże stałe utrzymywane jest na odpowiednim poziomie wilgotności. Zbiornik główny jest także termostatowany, aby zapewnić jak najlepsze warunki procesowe. W celu rozpoczęcia namnażania mikroorganizmów, do zbiornika dozuje się pożywkę i inokulum.

Cała instalacja składa się z kilku części:

 • Przygotowanie powietrza wlotowego – powietrze przechodzi przez filtr wstępny oraz bakteriostatyczny filtra powietrza o wysokiej dokładności. Tak przefiltrowane strumień służy do napowietrzania zawartości reaktora;
 • Termostat – służy do utrzymywania stałej temperatury we wnętrzu zbiornika, co jest konieczne do prowadzenia procesu namnażania mikroorganizmów;
 • Układ powietrza wylotowego – powietrze wylotowe ze zbiornika jest chłodzone, a następnie filtrowane na bakteriostatycznym filtrze powietrza o wysokiej dokładności. Mierzone są również parametry procesowe takie, jak zawartość CO2 i O2.
 • Układ sterylnego dozowania pożywki i inokulum;
 • Układ dozowania wody RO – woda przechodzi przez filtr wstępny i trafia do bioreaktora w celu utrzymywania odpowiedniej wilgotności złoża;
 • Pętla mycia w systemie Clean-In-Place – w celu dokładnego wymycia pozostałości substancji oraz sterylizacji wymaganych obszarów bioreaktora.

Bioreaktor fazy stałej został wyposażony w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową oraz szafę sterowniczą pozwalającą na programowanie przebiegu procesu, podgląd aktualnych wartości procesowych i ich archiwizację, a nawet komunikację z zewnętrznym systemem typu SCADA. Tego typu instalację można zintegrować z istniejącą linią technologiczną lub zastosować jako zwiększenie skali dotychczasowego procesu.

Bioreaktory produkowane przez firmę Pro-mill mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Funkcje bioreaktorów fazy stałej:

 • Konstrukcja przystosowana do prowadzonego procesu
 • Typ mieszadła dobrany do konkretnej aplikacji
 • Sterownie temperaturą, wilgotnością, przepływem powietrza
 • Niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Przystosowany do CIP/SIP
 • Kontrola z poziomu PLC
 • Archiwizacja, komunikacja ze SCADA

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?