2 października 2017

Homogenizator

Homogenizator

Homogenizator obrotowy służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w mieszaninę jednorodną. Typowe produkty wytwarzane dzięki homogenizatorom to mleko, musztarda, kremy lub maści. Urządzenia te są często stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz petrochemicznym.

homogenizator przemysłowy

Zasadniczymi elementami tworzącymi homogenizator przemysłowy są mieszadło wywołujące ruch cieczy w całej objętości, np. śmigłowe lub ramowe oraz głowica homogenizująca, na którą składa się rotor i stator. Podczas pracy maszyny płyn, który ma zostać poddany procesowi homogenizacji, naprowadzany jest zarówno od góry jak i od dołu: mieszadło naprowadza płyn od góry, a dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez szybkoobrotowy rotor płyn naprowadzany jest od dołu. Proces homogenizacji realizuje się w szczelinie między rotorem a statorem, gdzie tworzą się silne siły ścinające. Rozbijają one strukturę niemieszających się składników na ekstremalnie małe krople. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie procesu homogenizacji w sposób szybki i wydajny.

To, czym będzie charakteryzować się homogenizator przemysłowy zależy od początkowych i pożądanych właściwości fizykochemicznych substancji. Dlatego dobranie odpowiedniego czasu mieszania, prędkości obrotowej mieszadła oraz szczeliny między rotorem a statorem wiążę się z przeprowadzeniem odpowiednich obliczeń. Zarówno wielkość szczeliny tnącej, jak i prędkość ścinania są ważnymi parametrami homogenizatora. Mają wpływ na jakość powstającego produktu, gdyż to właśnie od nich zależy rozdrobnienie fazy rozproszonej, a więc połączenie się składników.

Mieszalnik homogenizujący niewątpliwie, cechuje się wysoką wydajnością oraz prostą konstrukcją. Homogenizator nie ma martwych stref, dzięki naprowadzaniu płynu na mieszadło od góry i od dołu. Wysuwane zbiorniki pozwalają na łatwą ich wymianę oraz mycie. To dzięki tym cechom homogenizator można uznać za urządzenie bardzo funkcjonalne.mieszalnik homogenizujacy

https://www.youtube.com/watch?v=PomvtrTzAXw

Jeśli zainteresował Cię mieszalnik homogenizujący, możesz zajrzeć na naszego bloga.