2 października 2017

Homogenizator

Homogenizator

Homogenizator obrotowy służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w mieszaninę jednorodną. Typowe produkty wytwarzane dzięki homogenizatorom to mleko, musztarda, kremy lub maści. Urządzenia te są często stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz petrochemicznym.

Zasadniczymi elementami tworzącymi homogenizator przemysłowy są mieszadło wywołujące ruch cieczy w całej objętości, np. śmigłowe lub ramowe oraz głowica homogenizująca, na którą składa się rotor i stator. Podczas pracy maszyny płyn, który ma zostać poddany procesowi homogenizacji, naprowadzany jest zarówno od góry jak i od dołu: mieszadło naprowadza płyn od góry, a dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez szybkoobrotowy rotor płyn naprowadzany jest od dołu. Proces homogenizacji realizuje się w szczelinie między rotorem a statorem, gdzie tworzą się silne siły ścinające. Rozbijają one strukturę niemieszających się składników na ekstremalnie małe krople. Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie procesu homogenizacji w sposób szybki i wydajny.

To, czym będzie charakteryzować się homogenizator przemysłowy zależy od początkowych i pożądanych właściwości fizykochemicznych substancji. Dlatego dobranie odpowiedniego czasu mieszania, prędkości obrotowej mieszadła oraz szczeliny między rotorem a statorem wiążę się z przeprowadzeniem odpowiednich obliczeń. Zarówno wielkość szczeliny tnącej, jak i prędkość ścinania są ważnymi parametrami homogenizatora. Mają wpływ na jakość powstającego produktu, gdyż to właśnie od nich zależy rozdrobnienie fazy rozproszonej, a więc połączenie się składników.

Mieszalnik homogenizujący niewątpliwie, cechuje się wysoką wydajnością oraz prostą konstrukcją. Homogenizator nie ma martwych stref, dzięki naprowadzaniu płynu na mieszadło od góry i od dołu. Wysuwane zbiorniki pozwalają na łatwą ich wymianę oraz mycie. To dzięki tym cechom homogenizator można uznać za urządzenie bardzo funkcjonalne.mieszalnik homogenizujacy

Jeśli zainteresował Cię mieszalnik homogenizujący, możesz zajrzeć na naszego bloga.