fbpx
Bioreaktor 50L
50L
Bioreaktor 500L
500L
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Fermentor – bioreaktor fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej. Z tego względu fermentatory są powszechnie stosowane w przemyśle biotechnologicznym, kosmetycznym czy spożywczym. Z uwagi na charakter prowadzonych procesów, fermentor musi pozostać sterylny, aby wyeliminować możliwość zakażeń, jak również musi być wyposażony w zaawansowany układ pomiaru i regulacji parametrów procesowych.

Warto wspomnieć też, że istnieją trzy nazwy określające te urządzenia:

 • Fermentor,
 • Fermentator,
 • Bioreaktor.

Każda z nazw jest równoznaczna. Określenia „bioreaktor” oraz „fermentor” są znacznie częściej używane, niż „fermentatory”. Tym nie mniej wszystkie nazwy są zamienne.

Sercem układu jest bioreaktor wyposażony w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową – czujniki pH, tlenu rozpuszczonego, temperatury, ciśnienia i poziomu piany. Konstrukcja fermentora została zaprojektowana tak, aby wyeliminować istnienie martwych stref, które mogą stwarzać kłopoty w czasie prowadzenia procesu. Wnętrze bioreaktora jest polerowane na lustrzany połysk (powierzchnia blachy, spawy, łamacze fal i mieszadło), co znacznie ułatwia mycie i sterylizację.

Fermentor musi cechować się dobrym stopniem wymieszania swojej zawartości. W biotechnologii najczęściej stosuje się turbinę Rushtona – mieszadło składające się z poziomego dysku i pionowo zamontowanych na nim łopatek. Na jednym wale można zamontować kilka takich mieszadeł. W celu zwiększenia mocy mieszania stosuje się także przegrody wewnątrz zbiornika.

Instalacja doprowadzania mediów jest integralną częścią bioreaktora. W jej skład wchodzi szereg podsystemów takich jak: linia doprowadzania sterylnych gazów; układ termostatowania i sterylizacji parą; układ dozowania pożywki i inokulum; układ kontroli pH i poziomu piany czy wreszcie pętla mycia w systemie Clean-In-Place. Tak jak fermentor, instalacja nie posiada trudnych do wymycia miejsc, umożliwia całkowitą drenowalność układu i jest przystosowana do systemu CIP i SIP. Standardowo korpus bioreaktora posiada wizjery, wzierniki oraz latarki, których liczba i usytuowanie zależy od potrzeb klienta.

System automatycznej kontroli pozwala na dowolne programowanie przebiegu procesu oraz monitorowanie aktualnych wartości mierzonych parametrów. Istnieje możliwość implementacji fermentora w istniejącą już linię technologiczną czy nadzór z zewnętrznego systemu typu SCADA. Szafa sterownicza wyposażona jest w duży czytelny dotykowy wyświetlacz z wbudowanym sterownikiem PLC umożliwiający śledzenie wykresów i parametrów procesowych.

Bioreaktory produkowane przez firmę Pro-mill mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Funkcje bioreaktorów fazy ciekłej:

 • Sterylne prowadzenie procesów tlenowych i beztlenowych
 • Konstrukcja dostosowana do prowadzonego procesu
 • Sterowanie temperaturą, pH, ciśnieniem
 • Niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa
 • System napowietrzania
 • System likwidacji piany
 • Przystosowany do CIP/SIP
 • Kontrola z poziomu PLC
 • Archiwizacja, komunikacja ze SCADA

W naszej ofercie

Bioreaktory
fazy ciekłej

Bioreaktor fazy ciekłej firmy Pro-mill to kompaktowy system zabudowany na ramie typu SKID przeznaczony do prowadzenia procesów biotechnologicznych na podłożu ciekłym w skali od laboratoryjnej do przemysłowej.

Bioreaktory <br>fazy ciekłej

Homogenizatory

Mieszalnik typu homogenizator służy do prowadzenia procesu homogenizacji polegającego na połączeniu dwóch niemieszających się składników w stabilną, jednorodną mieszaninę.

Homogenizatory

Mieszalniki

Dobór odpowiedniego systemu mieszania uzależniony jest od właściwości substancji oraz warunków procesowych, w jakich ma pracować urządzenie.

Mieszalniki

Stacje mycia CIP

Stacja mycia CIP (ang. Clean In Place) wykorzystywane są do mycia urządzeń, linii produkcyjnych i rurociągów przemysłowych w trybie zamkniętym.

Stacje mycia CIP

Suszarnie rozpyłowe

Istnieje pięć rodzajów tych urządzeń – suszarnia konwekcyjna, przeponowa, promiennikowa, dielektryczna i mikrofalowa oraz specjalna. Jednym z typów suszarek konwekcyjnych jest suszarnia rozpyłowa oraz suszarnia fluidalna produkowana przez naszą firmę.

Suszarnie rozpyłowe

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa opiera się na wykorzystaniu membrany półprzepuszczalnej o porowatej strukturze, na której zachodzi separacja medium filtracyjnego (nadawy) na dwa strumienie – permeat oraz retentat.

Filtracja membranowa

Bioreaktory
fazy stałej

Bioreaktor fazy stałej firmy Pro-mill służy do prowadzenia procesów biotechnologicznych zachodzących na podłożu stałym. Instalacja osadzona jest na ramie typu SKID i posiada cały niezbędny osprzęt do prawidłowego przeprowadzenia procesu.

Bioreaktory <br> fazy stałej

Reaktory chemiczne

Reaktory chemiczne to urządzenia służące do przeprowadzenia danego procesu z uwzględnieniem odpowiednich wartości parametrów procesowych, np. temperatury, ciśnienia.

Reaktory chemiczne

Mieszalniki
do produktów stałych

Mieszalniki do produktów stałych znajdują szerokie zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, rolniczym.

Mieszalniki <br>do produktów stałych

Projektowanie instalacji technologicznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji technologicznych, które są tworzone z myślą o konkretnej aplikacji Klienta. Każda z nich jest inna i odpowiada na istniejący problem przemysłowy. W zakresie projektowania instalacji technologicznych znajdują się także instalacje pilotażowe.

Projektowanie instalacji technologicznych

Filtry dyskowe

Filtry dyskowe to nowa, innowacyjna metoda filtracji, oparta na wykorzystaniu ceramicznych dysków o dokładności od 2um do nawet 5nm.

Filtry dyskowe

Filtry samoczyszczące

Proces filtracji występuje praktycznie w każdym ciągu technologicznym w różnych gałęziach przemysłu. Do filtracji zgrubnej można wykorzystać automatyczny filtr samoczyszczący, który zapewnia dokładność filtracji w zakresie od 30 mikronów.

Filtry samoczyszczące

Masz Pytanie?