Pro-mill sponsoruje 7th Intercollegiate Biotechnology Symposium „Symbioza”

W dniach 11-13 maja na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 7 edycja Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego. Organizatorami spotkania są koła naukowe z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie to jest skierowane do młodych naukowców interesujących się biotechnologią, biologią, farmacją i naukami pokrewnymi. Sympozjum stwarza możliwość spotkania młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach[…]