Metody suchego odpylania gazów

W większości procesów  przemysłowych na pewnym etapie konieczna jest separacja zanieczyszczeń lub zawracanie części generowanych cząstek do obiegu. W zależności od rodzaju procesu, jego warunków oraz wymaganej dokładności separacji dobiera się właściwą metodę dla danej sytuacji. Można wyróżnić kilka podstawowych urządzeń, używanych do separacji cząstek stałych ze strumienia gazu. Odpylacz odśrodkowy (cyklon) Jednym z podstawowych odpylaczy[…]