Instalacja do filtracji brzeczki pofermentacyjnej

Filtracja brzeczki jest jednym z etapów przy produkcji piwa bądź innych procesów biotechnologicznych wytwarzających różnego rodzaje drożdże. Proces ten ma na celu odseparowanie komórek drożdży i innych cząstek od cieczy, aby filtrat był klarowny. Proces można przedstawić na prostym schemacie blokowym. Zaczyna się od pracy bioreaktora, w którym przeprowadzany jest główny proces produkcyjny. W zależności[…]