26 lipca 2016

Odwrócona osmoza

Stacja odwróconej osmozy (ang. reverse osmosis, RO)

Odwrócona osmoza (RO) jest ciśnieniowym procesem membranowym, w którym następuje przepływ rozpuszczalnika z roztworu bardziej stężonego do rozcieńczonego, czyli odwrotnie niż w przypadku osmozy naturalnej. Osmoza naturalna polega na tym, że pomiędzy dwoma roztworami o różnym stężeniu, przedzielonymi półprzepuszczalną membraną, wytwarza się ciśnienie osmotyczne, równoważące samorzutny przepływ rozpuszczalnika w kierunku roztworu stężonego. W przypadku odwróconej osmozy, po stronie roztworu stężonego przykłada się ciśnienie większe niż ciśnienie osmotyczne, co powoduje przepływ rozpuszczalnika w kierunku roztworu rozcieńczonego.

odwrócona osmoza

Stacja odwróconej osmozy - w procesie odwróconej osmozy wykorzystywane są membrany asymetryczne z bardzo cienką warstwą naskórkową, przepuszczającą tylko cząsteczki rozpuszczalnika (separacja związana jest z różnicą w szybkości transportu rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej).

Przed przeprowadzeniem procesu odwróconej osmozy, nadawa musi być poddana prefiltracji, w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić membranę RO.

Przewodność wody po odwróconej osmozie spada nawet do 5 - 10 µs/cm. Kompaktowa, prosta budowa instalacji zapewnia łatwość powiększania skali poprzez dodawanie kolejnych modułów. Proces jest prowadzony w trybie ciągłym i jest kompatybilny z innymi technikami mechanicznymi i membranowymi oczyszczania cieczy. Istnieje możliwość całkowitej automatyzacji procesu.

Wybrane zastosowania:
- odsalanie wody morskiej
- przygotowywanie wody ultraczystej
- oczyszczanie i zatężanie ścieków przemysłowych
- zmiękczanie wody kotłowej

stacja odwróconej osmozy

Zobacz również: Mikrofiltracja, Ultrafiltracja, Nanofiltracja