26 lipca 2016

Mikrofiltracja, Ultrafiltracja, Nanofiltracja

Mikrofiltracja, Ultrafiltracja, Nanofiltracja

Mikrofiltracja (MF) stanowi metodę filtracji przy użyciu membran o porach 0,2 – 10 µm. Membrana stanowi półprzepuszczalną przegrodę, która pozwala na przejście niektórych molekuł, a zatrzymuje inne – w zależności od ich rozmiaru (przechodzą cząstki o średnicy mniejszej niż średnica porów membrany). Membrany mikrofiltracyjne przepuszczają jony oraz niejonowe związki chemiczne (niektóre witaminy i rozpuszczone białka), zatrzymują zaś koloidy, zawiesiny i bakterie.

Wybrane zastosowania:mikrofiltracja membranowa
- wydzielanie biomasy
- sterylizacja pożywek
- filtracja sterylna mleka i solanki
- produkcja piwa niepasteryzowanego
- klarowanie soków, wina i piwa
- oczyszczanie ścieków
- filtracja wstępna wody przed procesem odwróconej osmozy

 

 

Ultrafiltracja (UF) jest również procesem membranowym, jednakże w tym przypadku pory membrany mają zwykle wielkość kilku - kilkudziesięciu nanometrów, zatem są zbliżone do wielkości pojedynczych cząsteczek. Membrany ultrafiltracyjne przepuszczają cząsteczki cukrów, soli, wody, a zatrzymują białka i większe cząstki.

Wybrane zastosowania:
- hemodializaultrafiltracja membranowa
- produkcja mleka i serwatki
- produkcja skrobii
- odzyskiwanie barwników w przemyśle tekstylnym
- oczyszczanie antybiotyków
- przygotowanie wody do procesu RO

Nanofiltracja (NF) jest procesem membranowym, podczas którego zatrzymywane są związki organiczne o masie cząsteczkowe powyżej 200 – 300 u, a także jony dwu – i więcej wartościowe. Stosuje się membrany asymetryczne o porach o wielkości ok. 1 nm. Nanofiltracja pozwala na praktycznie całkowite usunięcie zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Wybrane zastosowania:nanofiltracja membranowa
- sterylizacja i zmiękczanie wód technologicznych
- odzysk wody ze ścieków
- usuwanie laktozy i białka z serwatki
- uzdatnianie wód powierzchniowych i podziemnych
- częściowe odsalanie wody

mikrofiltracja

Zobacz również: Odwrócona osmoza