28 lipca 2016

Hydrocyklon

Hydrocyklon

Hydrocyklon jest urządzeniem zdolnym do rozdziału dwóch niemieszających się faz. Może to być rozdział ciecz - ciało stałe (np. woda i piasek) lub ciecz - ciecz (np. woda i olej). To ekonomiczny i skuteczny sposób rozdziału dwóch faz. Podawana stycznie do korpusu urządzenia zawiesina wprowadzona jest w ruch wirowy. Wykorzystując powstałą w ten sposób siłę odśrodkową, hydrocyklony wyrzucają cząstki ciała stałego (lub gęstszą fazę ciekłą) w kierunku ścianek urządzenia. Im większa jest średnica hydrocyklonu, tym większa siła odśrodkowa powstanie i tym samym możliwa jest separacja faz o coraz bardziej zbliżonych gęstościach. Po separacji faza ciężka przesuwa się do części stożkowej urządzenia, natomiast faza lekka opuszcza hydrocyklon przelewem górnym. Urządzenia pasywne, do których zaliczamy również hydrocyklony, nie wymagają dodatkowych źródeł energii. Prawidłowo wykonany, pracujący w stabilnych warunkach przewidzianych podczas projektowania hydrocyklon zapewnia ciągłą pracę bez przestojów. Jest to szczególnie istotne w dużych zakładach pracujących w sposób ciągły.

Hydrocyklony stosowane są w przemyśle petrochemicznym, wydobywczym, cukrowniczym, farmaceutycznym, spożywczym czy papierniczym m.in. do:

  •  procesu klasyfikacji, czyli podziale zanieczyszczeń na frakcje o różnych wielkościach;
  • instalacji stosowanych w ochronie środowiska, np. do wydzielenia cząstek stałych ze ścieków;
  • odpopielania i odmulania;
  • wydzielania i zagęszczania piasku z zawiesin ziarnistych.

Hydrocyklon posiada cztery niewątpliwe zalety. Pierwszymi z nich jest prosta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty. W celu odseparowania większego zanieczyszczonego strumienia stosuje się połączenie równoległe hydrocyklonów. Istnieje także możliwość podziału zanieczyszczeń ze strumienia poddanego filtracji na frakcje. Takie rozwiązanie uzyskuje się dzięki połączeniu szeregowemu kilku hydrocyklonów o różnych średnicach.

hydrocyklon5