28 lipca 2016

Hydrocyklon

Hydrocyklon

Hydrocyklon jest urządzeniem zdolnym do rozdziału dwóch niemieszających się faz. Może to być rozdział ciecz - ciało stałe (np. woda i piasek) lub ciecz - ciecz (np. woda i olej). Podawana stycznie do korpusu urządzenia zawiesina wprowadzona jest w ruch wirowy. Wykorzystując powstałą w ten sposób siłę odśrodkową, hydrocyklon wyrzuca cząstki ciała stałego (lub gęstszą fazę ciekłą) w kierunku ścianek urządzenia. Różnica gęstości faz jest siłą napędową procesu rozdziału. Po separacji faza ciężka przesuwa się do części stożkowej urządzenia, natomiast faza lekka opuszcza hydrocyklon przelewem górnym. Urządzenia pasywne, do których zaliczamy również hydrocyklon, nie wymagają dodatkowych źródeł energii. Powoduje to wymierne korzyści ekonomiczne. Prawidłowo wykonany, pracujący w stabilnych warunkach przewidzianych podczas projektowania hydrocyklon zapewnia ciągłą pracę bez przestojów. Jest to szczególnie istotne w dużych zakładach pracujących w sposób ciągły.

hydrocyklon-4hydrocyklon5