26 lipca 2016

Filtry patronowe

Filtry patronowe

Filtry patronowe służą do oczyszczania gazów w wielu gałęziach przemysłu. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują lekkie pyły suche, a więc w miejscach, gdzie dokonuje się np. spawania, szlifowania, polerowania, obróbki tworzyw sztucznych, piaskowania, itd.  Zapewniają skuteczne odpylenie (nawet z cząstek stałych o rozmiarach ok. 1 μm) bardzo zanieczyszczonych strumieni gazu. Ich niewątpliwą zaletą jest także niewrażliwość na zmienne warunki procesowe, w tym zmiany strumienia gazu wlotowego, co odróżnia je od cyklonów, których skuteczność spada w przypadku wystąpienia innego strumienia niż nominalny.

Filtr patronowy zbudowany jest ze stalowej obudowy oraz wkładu patronowego. Zanieczyszczony gaz doprowadzany jest króćcem, znajdującym się u dołu filtra, a następnie przechodzi do wnętrza wkładu patronowego, pozostawiając zanieczyszczenia na jego zewnętrznej części. Oczyszczony gaz następnie zasysany jest w górnej części filtra. Wkłady patronowe wykonuje się z różnych materiałów w zależności od rodzaju filtrowanych cząstek. Najczęściej są to materiały celulozowe i poliestrowe, które mogą mieć dodatkowe rozwiązania specjalne, jak różne powłoki i domieszki. Wkład patronowy jest plisowany, co daje duże rozwinięcie powierzchni filtracji, a dzięki temu stosunkowo małe gabaryty filtra.

Filtry patronowe można poddawać okresowemu czyszczeniu poprzez wywołanie przepływu wstecznego. Wtedy powietrze, doprowadzane od góry do wnętrza wkładu patronowego, powoduje oderwanie się zanieczyszczeń zgromadzonych na zewnętrznej stronie wkładu i odprowadzenie ich dolnym króćcem. Taka możliwość regeneracji zapewnia długą żywotność wkładu, a co za tym idzie ekonomiczną eksploatację filtra.

Dostępne materiały konstrukcyjne:

- AISI 304, AISI 316L, inne

Wykończenie powierzchni:

- szkiełkowana
- polerowana
- elektropolerowana