26 lipca 2016

Filtry oddechowe do wody demi

Filtry oddechowe do wody demi

Filtry oddechowe do wody demi są szczególnym rodzajem filtrów oddechowych adsorpcyjnych i służą przede wszystkim do adsorpcji dwutlenku węgla. Podczas poboru wody ze zbiornika jest ona narażona na kontakt z CO2 zawartym w powietrzu, co w przypadku wody demineralizowanej jest bardzo niepożądanym zjawiskiem.

Woda demineralizowana musi być izolowana od dwutlenku węgla zawartego w powietrzu, ponieważ CO2 reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy. Powoduje to zwiększenie kwasowości wody (obniżenie pH), a pojawienie się nowych jonów w roztworze zwiększa przewodnictwo właściwe. Dodatkowo, woda demineralizowana przed użyciem jest często doczyszczana na złożu mieszanym, które ulega szybszemu zużyciu, jeśli w wodzie rozpuszczony jest dwutlenek węgla. Zastosowanie rozwiązania takiego jak filtr oddechowy do wody demi jest bardzo proste, a przy tym zapobiega wielu problemom.

Złożem wykorzystywanym w urządzeniach takich jak filtry oddechowe do wody demi są zeolity, stanowiące sita molekularne zdolne do adsorpcji CO2. Obudowy wykonywane są analogicznie jak dla standardowych filtrów adsorpcyjnych.

Zobacz także: Filtry oddechowe