26 lipca 2016

Filtry oddechowe do wody demi

Filtry oddechowe do wody demi

Filtry oddechowe do wody demi są szczególnym rodzajem filtrów oddechowych adsorpcyjnych i służą przede wszystkim do adsorpcji dwutlenku węgla. Podczas poboru wody ze zbiornika jest ona narażona na kontakt z CO2 zawartym w powietrzu, co w przypadku wody demineralizowanej jest bardzo niepożądanym zjawiskiem.

Woda demineralizowana musi być izolowana od dwutlenku węgla zawartego w powietrzu, ponieważ CO2 reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy. Powoduje to zwiększenie kwasowości wody (obniżenie pH), a pojawienie się nowych jonów w roztworze zwiększa przewodnictwo właściwe. Dodatkowo, woda demineralizowana przed użyciem jest często doczyszczana na złożu mieszanym, które ulega szybszemu zużyciu, jeśli w wodzie rozpuszczony jest dwutlenek węgla. Zastosowanie rozwiązania takiego jak filtr oddechowy do wody demi jest bardzo proste, a przy tym zapobiega wielu problemom.

Złożem wykorzystywanym w urządzeniach takich jak filtry oddechowe do wody demi są zeolity, stanowiące sita molekularne zdolne do adsorpcji CO2. Obudowy wykonywane są analogicznie jak dla standardowych filtrów adsorpcyjnych.

Filtry oddechowe można stosować także jako zabezpieczenie wody demineralizowanej znajdującej się w zbiorniku od czynników zewnętrznych. Służy to tego siatka perforowana o różnej dokładności. Kopuła osadzona na szczycie filtra pozwala na skraplanie pary wodnej, gdy w zbiorniku znajduje się gorąca woda. Konstrukcja filtra oddechowego posiada także specjalny króciec do odprowadzania skroplin.

Zobacz także: Filtry oddechowe