26 lipca 2016

Filtry oddechowe adsorpcyjne

Filtry oddechowe adsorpcyjne

Filtry oddechowe adsorpcyjne mogą pełnić w przemyśle dwojaką rolę. Po pierwsze, chronią zawartość zbiornika przed wilgocią oraz zanieczyszczeniami zewnętrznymi (zarówno cząstkami stałymi, jak i gazami). Po drugie, zapobiegają przedostawaniu się na zewnątrz oparów magazynowanej cieczy, co jest szczególnie istotne w przypadku przechowywania niebezpiecznych substancji. Ze względów bezpieczeństwa (ryzyko wybuchu na skutek zmian ciśnienia) nie można zbiorników zupełnie oddzielić od otoczenia, dlatego też konieczne jest stosowanie odpowiednich filtrów.

Działanie urządzenia takiego jak filtr oddechowy adsorpcyjny opiera się na zjawisku adsorpcji, w którym cząsteczki, atomy lub jony wiązane są na powierzchni adsorbentu. Rolę adsorbentu mogą pełnić różne złoża, np. węgiel aktywny, silikażel, sita molekularne. Złoże dobiera się w zależności od tego, jaką substancję chcemy zaadsorbować.

W zależności od potrzeb filtry oddechowe adsorpcyjne posiadają obudowę wykonaną z różnych gatunków stali bądź tworzywa sztucznego. Jeśli mamy do czynienia z agresywnym chemicznie medium, konieczne jest wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej. W pozostałych przypadkach możliwe jest wykonanie obudowy z tworzywa sztucznego, najczęściej z przezroczystych poliwęglanów, co jest korzystne podczas stosowania złoża, którego stopień zużycia można określić na podstawie koloru. W sytuacji, gdy złoże nie zmienia w sposób widoczny swoich właściwości pod wpływem zużycia, obliczany jest czas, po którym nastąpi jego wysycenie i konieczna jest wymiana. W niektórych przypadkach opłacalna jest regeneracja zużytego złoża i ponowne jego wykorzystanie.

Zobacz także: Filtry oddechowe do wody demi