26 lipca 2016

Filtry do pary

Filtr do pary

Para ma ogromne znaczenie w wielu gałęziach przemysłu, stanowiąc medium pomocnicze, służące np. do sterylizacji w branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy biotechnologicznej. Jednakże stosowanie pary niesie ze sobą wiele trudności – występuje bardzo wysoka temperatura, a dodatkowo, na skutek ekstremalnych warunków procesowych, generowanych jest wiele zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak produkty korozji elementów instalacji.  Jako że para najczęściej ma bezpośredni kontakt z produktem lub z instalacją, która musi być sterylna, konieczne jest stosowanie rozwiązań typu filtry do pary.

Z uwagi na trudne warunki procesowe jako filtry do pary wykorzystuje się filtry metalowe regenerowalne, charakteryzujące się dużą odpornością. W zależności od potrzeb, medium filtracyjne stanowić może metalowa siatka filtracyjna, zgrzewana włóknina stalowa czy spiek metalowy ze stali kwasoodpornej. Różnią się one m. in. porowatością, a co za tym idzie efektywnością filtracji, oraz własnościami mechanicznymi. Wkłady filtracyjne wykonywać można zarówno jako wkłady plisowane, jak i wkłady cylindrycznie zwijane. Wkłady plisowane charakteryzują się dużą powierzchnią filtracyjną, zaś wkłady cylindrycznie zwijane zapewniają łatwość czyszczenia. Rodzaj medium filtracyjnego, technologię wykonania wkładu, a także wymiary filtra dobiera się indywidualnie w zależności od specyfiki danego procesu i instalacji.

Obudowy urządzeń typu filtr do pary wykonuje się najczęściej ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Wykonanie sanitarne pozwala na zachowanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, wymaganego np. w przemyśle biotechnologicznym.