26 lipca 2016

Filtr węglowy

Filtr węglowy

Filtr węglowy zawiera aktywne granulki węglowe, przez które przedostaje się medium przed usunięciem z instalacji lub ponownym wprowadzeniu do obiegu. Jest to rozwiązanie niezwykle wydajne zwiększające powierzchnię adsorpcyjną.

Do prawidłowej pracy, filtr węglowy, potrzebuje odpowiedniej wilgotności. Zbyt wilgotne środowisko (ponad 70%) może mocno ograniczyć działanie filtra. Spowodowane jest to tym, że filtr zamiast pobierać cząsteczki zapachu, będzie chłonął wilgoć. Optymalna wilgoć – utrzymująca się poniżej poziomu 50% - pozwala na dłuższe i efektywniejsze działanie węgla.

Przeznaczenie:

Filtr węglowy z wypełnieniem z węgla aktywowanego stosuje się do dezodoryzacji powietrza m.in. w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacjach lakierniczych i przemysłowych oraz do usuwania chloru i związków organicznych z wody.

Rodzaj węgla aktywowanego wybiera się tak, aby wykazywał on jak najwyższe zdolności sorpcyjne w stosunku do pochłanianych substancji.

Rodzaj filtrów węglowych:

Filtry workowe, ze względu na formę węgla, możemy podzielić na:

1. Uformowane w postaci zwartej masy (blok węglowy)

Ten rodzaj wkładów wykonany jest najczęściej z węgla bitumicznego sprasowanego w postać zwartej masy, tzw. bloków węglowych. Taki filtr węglowy stosowany jest głównie do uzdatniania wody w instalacjach, gdzie głównym kryterium jest zminimalizowanie ryzyka wydostania się drobin węgla do instalacji wodnej.

2. Z węglem granulowanym, wsypanym do obudowy wykonanej z tworzywa

Wkłady z węglem granulowanym zapewniają dokładniejszą filtrację chemiczną, ponieważ woda ma dłuższy czas kontaktu ze znajdującym się wewnątrz wkładu złożem uzdatniającym. Niestety granulowana postać węgla ma tendencję do pylenia oraz istnieje ryzyko wydostania się drobin węgla poza obudowę wkładu. Z tego powodu podczas produkcji filtrów stosuje się zabezpieczenia przed wydostaniem się granulatu węglowego z obudowy (końcowy filtr mechaniczny). Zalecane jest jednak stosowanie wkładów węglowych sypanych na końcówkach instalacji. W przypadku, gdy występuje konieczność zastosowania wkładu z węglem granulowanym na głównych przyłączach wody zalecamy instalację filtra z wkładem sedymentacyjnym za filtrem węglowym.

Jeśli chodzi o rodzaj filtrów, to wśród filtrów węglowych możemy wyróżnić: 

  • Filtry w postaci tub zaślepionych wypełnionych węglem aktywowanym
  • Filtry kasetowe
  • Filtry kompaktowe
  • Filtry świecowe/ patronowe
  • Kolumny adsorpcyjne

filtr węglowyfiltr węglowy