26 lipca 2016

Fermentor (bioreaktor)

Fermentor - Bioreaktor

Fermentator

Fermentor jest urządzeniem pozwalającym na prowadzenie procesów mikrobiologicznych, enzymatycznych, jak również hodowli komórkowych. Z tego względu jest powszechnie stosowany w przemyśle biotechnologicznym, kosmetycznym, spożywczym oraz browarniczym. Z uwagi na charakter prowadzonych procesów, fermentor musi pozostać sterylny, aby wyeliminować możliwość zakażeń, jak również musi być wyposażony w zaawansowany układ pomiaru i regulacji parametrów procesowych.

Warto wspomnieć też, że istnieją trzy nazwy określające te urządzenia:

  1. fermentory
  2. fermentatory
  3. bioreaktory

Każda z nich jest równoznaczna. Określenia "bioreaktor" oraz "fermentor" są znacznie częściej używane, niż "fermentatory". Tym nie mniej wszystkie nazwy są zamienne.

Bioreaktor musi cechować się dobrym stopniem wymieszania swojej zawartości. W biotechnologii najczęściej stosuje się turbinę Rushtona – mieszadło składające się z poziomego dysku i pionowo zamontowanych na nim łopatek. Na jednym wale można zamontować kilka takich mieszadeł. W celu zwiększenia mocy mieszania stosuje się także przegrody wewnątrz zbiornika. Aby zapewnić sterylność, możliwe jest zastosowanie mieszadła działającego dzięki magnesom zamontowanym na zewnętrznej i wewnętrznej części sprzęgła.

Zawartość fermentatora musi być napowietrzana, do czego wykorzystuje się bełkotkę zamontowaną u dołu zbiornika. Firma Pro-mill oferuje rozwiązania zapewniające regulację wielkości pęcherzyków powietrza. Fermentator, w swojej górnej części, ma zamontowaną także chłodnicę gazów wylotowych.

Fermentor zwykle wyposażony jest w płaszcz grzewczy: po pierwsze w celu umożliwienia sterylizacji bioreaktora, a po drugie w celu umożliwienia regulacji temperatury jego zawartości. Firma Pro-mill poleca stosowanie pary wodnej jako medium grzejnego z uwagi na możliwość utrzymania jednakowej temperatury w całym płaszczu. Dodatkowo, fermentory projektowane przez firmę Pro-mill posiadają pokrywy wyposażone w siłownik hydrauliczny, dzięki czemu nie trzeba używać siły do ich podnoszenia, nawet w skali laboratoryjnej.Wnętrze bioreaktora

Standardowo bioreaktory posiadają wizjery, wzierniki oraz latarki, których liczba i usytuowanie zależy od potrzeb klienta. Fermentory wyposażone są także w aparaturę kontrolno-pomiarową (sondy pH, sondy konduktometryczne, termometry, manometry, itd.), która pozwala na monitorowanie zachodzących procesów.

Urządzenia projektowane przez Pro-mill posiadają zaawansowany układ sterowania. W przypadku bioreaktorów istotną rolę pełnią: układ przygotowania powietrza, które jest dokładnie filtrowane, oraz układ sterylizacji, której należy poddawać zbiornik. Możemy sterować przepływami czynnika grzejnego, powietrza, itd., istnieje możliwość zamontowania zaworów automatycznych. Dane dotyczące przebiegu procesu można archiwizować, przesyłać, możliwa jest również zdalna kontrola procesu. Dzięki temu powiadomienie o jakiejkolwiek usterce pojawi się wcześniej niż ktokolwiek zdążyłby się zorientować.

https://www.youtube.com/watch?v=FDxXQtUaW7Y

Dostępne materiały konstrukcyjne:

– AISI 304, AISI 316L, Tytan, inne

Wykończenie powierzchni:

– szkiełkowana
– polerowana
– elektropolerowana

fermentor mieszadło

fermentatory

Zobacz także: Reaktory chemiczne