Kwalifikacja urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego

Urządzenia przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego muszą charakteryzować się najwyższym standardem wykonania oraz spełniać najbardziej wymagające normy jakości. Dlatego też przed wprowadzeniem takiego urządzenia do produkcji, musi ono przejść szczegółową procedurę kwalifikacyjną. Wymagania dotyczące kwalifikacji urządzeń używanych do produkcji substancji leczniczych, takich jak leki dla ludzi, leki weterynaryjne, substancje czynne, produkty kosmetyczne oraz preparaty biotechnologiczne określa[…]