Pro-mill partnerem 6th European Young Engineers Conference

Nasza firma po raz kolejny została partnerem European Young Engineers Conference – międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Młodej Nauki.

IMG_0338IMG_0914

European Young Engineers Conference ma charakter interdyscyplinarny. Prezentują się na niej młodzi inżynierowie i naukowcy, zajmujący się inżynierią chemiczną i procesową oraz dziedzinami pokrewnymi, takimi jak: inżynieria bioprocesowa i biomedyczna, nanotechnologia i nanomateriały, inżynieria materiałowa, a także ochrona środowiska. Konferencja kierowana jest do studentów i doktorantów, a także do przedstawicieli biznesu, zainteresowanych działalnością młodych naukowców. Celem wydarzenia jest stworzenie możliwości zaprezentowania i opublikowania osiągnięć naukowo-badawczych młodych inżynierów, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz integracja europejskiego środowiska naukowego.

Czwarta i piąta edycja EYEC zdobyły pierwszą nagrodę w kategorii „Konferencja Roku 2015” i „Konferencja Roku 2016” w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szósta edycja Konferencji odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (ul. Waryńskiego 1, Warszawa). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie EYEC.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

16649069_1583387965009783_391453877594542663_n